Evaluatiegesprekken

Welk antwoord zou u geven op onderstaande vragen?

1. Vindt u de bediening van de dominee/voorganger  in de gemeente belangrijk?

2. Bent u het er mee eens dat een goed functionerende kerkenraad/oudstenteam essentieel is voor een gezonde gemeente?

3. Wilt u als gemeente investeren in het goed functioneren van de samenwerking binnen de kerkenraad/het oudstenteam?

U heeft deze drie vragen waarschijnlijk positief beantwoord. Toch wordt in veel kerken en gemeenten weinig aandacht geschonken aan het functioneren van de dominee/voorganger en de samenwerking met de kerkenraad/oudstenteam. 

Meningsverschillen worden niet goed bespreekbaar gemaakt zodat er conflicten ontstaan die destructieve gevolgen hebben. 


Wat kan Heart-roots voor u betekenen?

Wij kunnen u ondersteunen bij het houden van evaluatiegesprekken in uw gemeente en hebben:

* brede ervaring met het begeleiden van gespreksvoering en meer specifiek in het voeren van evaluatiegesprekken in kerken

* jarenlange praktijk ervaring in kerkenraden/oudstenteams;

* ruime ervaring met de dynamiek tussen leidinggevenden en de aansturing daarvan;

* kennis van het ontstaan en oplossen van interne conflicten en herkennen van emoties ( Heart-roots)

Waarom evaluatiegesprekken?

Het houden van evaluatiegesprekken is een goede preventie om conflicten te voorkomen en de samenwerking te bevorderen. 

Doe hier de gratis test om te ontdekken of deze gesprekken iets voor uw gemeente zijn of wellicht verbeterd kunnen worden.

Het zal de motivatie en betrokkenheid van de leiders goed doen en de gemeente zal merken dat er een eenheid is.


Hoe werkt het?

Het fundament (Heart-roots ) van onze werkwijze ligt in Jezus. Wij zien dit werk als onze bediening die geworteld is in Jezus die steeds verwijst naar zijn Vader. Hij is de bron waaruit wij onze gaven en talenten willen uitdelen. Wij laten ons daarin leiden door de Heilige geest en wij geloven dat Hij ons de wijsheid zal geven die nodig is.

Praktisch gezien hebben we een eigen methode ontwikkeld om deze gesprekken in goede banen te leiden. 

Twee van onze mensen begeleiden het gesprek.

Als voorbereiding krijgen betrokkenen een vragenlijst opgestuurd. Daarin worden gespreksonderwerpen aangedragen. Deze inventarisatie wordt vooraf door ons geanalyseerd en op basis daarvan bereiden wij het gesprek voor.

Elke onderdeel is uitgewerkt in deelvragen die het complete werkveld van de voorganger of predikant beslaat.

Onderwerpen die aan de orde kunnen bijvoorbeeld zijn:

* Evaluatie van het vorige gesprek;

* Hoe functioneert de dominee-voorganger als geestelijk leider? (roeping, persoonlijk geloof, relatie met de gemeente);

* Gemeenteontwikkelingen (samenwerking, omgaan met veranderingen, visie);

* Persoonlijke ontwikkeling;

* Ontwikkeling van bediening;

* Materiele zaken;

* Vervolg afspraken;

Wat kost het?

Wij brengen per avond 300 euro (excl reiskosten) in rekening.

Wat is het resultaat?

Één of twee gesprekken (met op verzoek adequate verslaglegging) geeft duidelijkheid met betrekking tot verwachtingen en competenties van het leiderschapsteam en handvatten om samen verder te gaan.