Teamworkshop

To make a dream work

Een goed team dat tot een zegen is voor de gemeente of bedrijf kenmerkt zich door eenheid. Naar die eenheid streven veel groepen. Maar hoe doe je dat?

In elk team zijn wel eens meningsverschillen. Een succesvol team kan omgaan met meningsverschillen en voorkomt het ontstaan van conflicten.

Als daar goed mee omgegaan wordt zal het geen conflict worden maar een krachtige eenheid. Een eenheid waar ieders mening kan bijdragen aan een beter resultaat. Als teamleden zich durven uit te spreken zal dat bijdragen aan de teamspirit en het teamresultaat.  Zonder onderlinge competitie en steeds met het gezamenlijk doel voor ogen.

De manier waarop we met deze verschillen omgaan bepaalt of het tot een conflict komt.

Een verschil van mening is niet erg. Het kan uit de bocht vliegen als men persé gelijk wil hebben. Als er geen bereidheid meer is om naar de ander te luisteren en er gevochten wordt voor eigen gelijk. Dan ontstaat een conflict. 


Een goedlopend team durft pijnpunten eerlijk te benoemen

Liggen gedachten en gevoelens bij de teamleden op tafel of daaronder?


Open worden de meningen gedeeld. Er zijn geen verborgen agenda’s. Eerlijk wordt alles gezegd wat gezegd moet worden. Ieder teamlid heeft zijn eigen stijl om met conflicten om te gaan. Dat maak het boeiend maar ook spannend. De één brult als een leeuw als hij het er niet mee eens is, de ander vermijdt een confrontatie en gaat uit verbinding.  Samen verder willen en de relatie behouden en zelfs verdiepen, daar gaat het om. Hoe gaan we om met deze dynamiek in het team?

In de onderlinge omgang zijn we aan de buitenkant veel met ons verstand bezig. Wij, als Heart-roots, maken met deze teamworkshop de verbinding met het hart. Denk aan vragen als: Je zegt dit, maar wat voel je daarbij? Klopt wat je zegt met wat er van binnen is? Welk gesprek wordt niet gevoerd? Wat betekent een oorverdovende stilte in de groep?Aandacht hiervoor op christelijk gebied is schaars. Wij zien het als onze missie om deze leegte op te vullen.

Heart-roots biedt een dagprogramma of meerdere dagdelen aan om met dit thema aan de slag te gaan. 

Het zal de eenheid en motivatie van het team een extra boost geven.

 We gebruiken, naast de uitleg van de theorie, diverse creatieve werkvormen om de deelnemers te helpen de reis van hun hoofd naar hart te maken.

Denk aan toneel, zelftestjes, groepswerk en het delen van eigen ervaringen.
 Hieronder een aantal reacties van een leiderschapsteam die wij hebben ondersteund.